"- Kunstgrebs-hvaffor'noget?!"

Den meget lidt mundrette titel dækker over, at jeg har en etårig uddannelse i at kombinere kunst og erhverv, og siden 2011 har arbejdet inden for dette krydsfelt. Uddannelsen Kunstgrebsinnovatør blev skabt i samarbejde mellem EU, Kunstgreb og Copenhagen Business School (CBS). I Europa er der uddannet 45 kunstnere, skabende og udøvende, i innovationens teori og praksis.

Med ide og litterær metodik arbejder jeg 'hands-on'. Teorien tager afsæt i Sharmers Teori U, der handler om, at ideer forandrer - på meget mere end et overfladisk plan. Den kombinerer jeg med forfatterens konkrete redskaber: associationsøvelser, bærende billeder, forventningsafstemning, disciplin og at komme i mål med både detalje og helhed.

Eksempler på opgaver

Følgende opgaver har jeg løst på dansk, engelsk eller begge sprog:

 • Observatør ved produktudviklingsmøder/bruger-samtaler: Med feedback
 • Optimering af mødekultur: Effektive møder og tilfredse medarbejdere
 • Fusionering, "dem><os"-skisma: Inventar flyttes nemt, men menneskers sind kan have behov for hjælp til processen
 • Arketypiske beretninger ved søsætninger af nye tiltag, store som små
 • Fremtidshistorier: Fortælling om, at NU er vi er kommet i mål - og hvordan - mens opgaven stadig ligger forude
 • Organisationens historie: Virksomhedskulturens rødder og mytologi
 • Produkt- og effektbeskrivelser i lettilgængelig form og sprog: Udformet til eksemplevis investorer
 • Medarbejderseminarer og teamsamarbejde: Tilrettelagt eksempelvis som berettende rejser

Krydsbestøvning mellem to verdner

Endnu før nogen rigtig kendte arts-in-busines var jeg fascineret af, hvordan 'guldalderens' Andersen og Ørsted, eventyrdigter henholdsvis fysiker - begge med fornavnet Hans Christian - mødtes for at udveksle og inspirere hinanden.

Det er historien om, hvordan de, drevet af en genuin nysgerrighed, unik opmærksomhed og ekspertise inden for netop deres respektive felt, nærmede sig den samme verden fra hver deres væsensforskellige område. Historien er også en spejling af det drive mod syntese og synerergi, som lå bag min indledende interesse for denne krydsbestøvning -  og motivationen for min efteruddannelse i 2005, Textur, på ArtLab. Her specialiserede jeg mig i brugen af 'den gode historie' i virksomheder og institutioner.

Historier findes overalt, altid, allerede. De bliver influeret af og indvirker på dem, der fortæller dem - og dem, der lytter til dem - hvilket sagtens kan være de samme mennesker, eksempelvis i (selv)opfattelsen af en arbejdsplads.

Finde, fortælle, genskabe

På Textur i 2005 (med underviser Lene Rikke Bresson - forfatter og storyteller), afdækkede jeg tre niveauer i historierne og (be)grebet storytelling:

 1. Storyfinding - er basis for arbejdet med en historie. Hvem fortæller hvad? Hvor? Hvornår, i hvilken sammenhæng? At finde historierne - både de skjulte og de åbenlyse - er naturligvis også et spørgsmål om at kunne lytte - og som forfatter har jeg et trænet øre.
 2. Storytelling - er at fortælle historierne og bringe dem frem i lyset. Der kan være 117. vinkler på den samme historie (komplekst) eller 117. historier om den samme vinkel (også komplekst). Som forfatter ser jeg 'skoven for bare træer'.
 3. Storycreating - er det niveau, hvor historierne står på skuldrene af den litterære tradition. Det er her, hvor historien ikke 'kun' genfortælles, men sættes ind i en given ramme - eventyr, myte, fremtidsfortælling eller en anden ikonisk fiktion. Historien er stadig 'hentet i virkeligheden, men løftet op og ud i andre virkelighedsbilleder. Det er her, siger min erfaring, historiernes iboende kraft får lov til at udfolde deres fulde potentiale.

Det er på niveau tre, Storycreating, mine evner adskiller mig fra andre storytellers'. Mit virke som forfatter og årelange erfaring med formidling gør, at jeg kan sætte trumf på historiernes pointer og formidle dem i et nyt univers, så de, der skal bruge dem - hvad enten det er indadtil eller udadtil i virksomheden - ser på historierne med friske øjne.


UNDERVISNING.jpg

"De øjne, jeg får på, er så meget anderledes, at det giver effekt - hvis det havde været en intern observatør, havde det ikke givet samme effekt. Værdien af din deltagelse i brugermøder har været, at vi får det sande billede. Feedback på sessioner har været meget præcis, og vores indsigt i, hvad der foregik, højere end den ellers er. Anbefalingerne har været spot on: Med dit input bliver brugermødet mere effektivt og dermed mere værdifuldt." - Jan Thorstensen, Coloplast


"En rigtig flot historie. Vi havde den med til det store fælles møde, hvor en stor del af de kommende aktører var til stede, hvor den blev læst op. Stort bifald og udelukkende positive kommentarer. Der var bred enighed om, at historien sætter åbningen i perspektiv og sætter den kunstneriske overlægger højt I den grad godkendt. Tak, Iben." Per Høgh, Ringkøbing-Skjern Kommune


"Jeres oplæg var spot on. I havde gjort hjemmearbejdet super godt og hørt, hvad vi ville have. Vi ville gerne rykkes, uden at det blev for udfordrende for deltagerne. Det formåede I. I kom med et helt andet udgangspunkt end vores hospitalsverden-deltagere, og var netop den forskellighed, der gjorde, at vi kunne lade os inspirere af jeres samarbejde: fordi I ikke 'forkyndte' i vores eget sprog, men med jeres kunstneriske baggrund netop kunne vise budskaberne i et, for vores deltagere, neutralt rum. Stor ros herfra." - Lene Viinbjerg, Danske Regioner (oplæg og performance i samarbejde med musiker og kunstgrebsinnovatør Ulrik Elholm)


"Sjov proces og super arbejde. Synes du var super til at annektere, lytte, implementere, innovere. En fornøjelse. Bevist endnu engang t tempo kan være en drivkraft i processen, når man er så åben og tillidsfuld som du." Niller Wishmann, Wishmann Innovation