"UTUGTIG OPFØRSEL FRABEDES"

skilt mo lewd behavior.jpg

 

Se dette skilt fra Malaysia. Det stod uden for Malaysia mindste nationalpark på Penang: No lewd behavior, tror jeg det skal oversættes. Men det kræver en forklaring, en fortolkning: Det går nok så meget på, at der ikke må vises – udstilles, jf. blikkene, der følger en i Mathildes kronik – fysiske tegn på kærlighed og intimitet, fx at holde i hånden eller – utænkeligt! – kysse i det offentlige rum – som at det er forbudt, at nogen kaster lange, afklædende blikke og kommer med uterlige tilråb. Læg mærke til gensidigheden mellem parret på skiltet – hjertet imellem dem, som indikerer, at de begge er 'lige gode om det.'

En fortolkning af skiltet er forbuddet mod det unge par, det faktum, der kunne formaste sig til at flygte fra familiens restriktioner og fordømmende blikke med dertilhørende straf, og, for at skjule deres last/lyst (kærlighed?)– søger hen i en offentlig park.

Ikke blot i Malaysia og Indien, men alle steder, hvor kvinden og hendes intimsfære tilhører mændenes samfund og samfundets mænd (fader, ægtemand, søn), før og altid mere end den tilhører hende selv, ville det være godt at have et skilt af en anden slags. Det skulle vise en kvinde, som kom gående alene. Bagved,  ved siden af, foran hende: Piktogram-horden af mænd med ansigter og kroppe, der på forskellig måde rækker ud efter hende. Det – og så en FED, rød streg hen over. Eve-teasing stictly forbidden.